Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že vás zaujali naše webové stránky! Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o zacházení s vašimi údaji.

1. Oblast působnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vyjasňuje uživateli způsob, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů společností Trummer Montage & Personal CZ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno , e-mail: team.brno@trummer.eu, Telefon: +420 778 11 22 33 (dále jen „Trummer“) na těchto webových stránkách (dále jen „nabídka”). Společnost Trummer je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů správce údajů.@

2. Uchovávání IP adresy

Při návštěvě našich webových stránek se informace ukládají automaticky na webovém serveru. Mezi ně patří používaný webový prohlížeč, používaný operační systém, informace, z které stránky na náš web přicházíte, IP adresa, čas přístupu a další informace. Tyto údaje jsou z pohledu společnosti Trummer anonymizovány a nelze je bez dalších zdrojů údajů přiřadit ke konkrétním osobám. Společnost Trummer tyto údaje nevyhodnocuje, pokud nedošlo k protiprávnímu využití webových stránek.

3. Ukládání přístupových údajů v protokolových souborech serveru

Společnost Trummer (případně její poskytovatel internetových služeb) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. protokolové soubory serveru). K údajům o přístupu patří:

název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství údajů, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, URL odkazovače (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Společnost Trummer používá protokolové údaje v anonymizované podobě pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Předkladatel nabídky si však vyhrazuje právo protokolové údaje následně zkontrolovat, pokud na základě konkrétních záchytných bodů panuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

4. Používání souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na přístupovém zařízení uživatele (počítač, chytrý telefon atd.) specifické informace týkající se zařízení. Na jedné straně slouží k uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím i uživateli (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně jsou využívány ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů má funkci, která omezuje ukládání cookies nebo mu zcela zabraňuje. Je však třeba upozornit, že použití a zejména snadné používání bez cookies může být omezeno.

Mnoho firemních webových cookies můžete spravovat prostřednictvím webových stránek v USA www.aboutads.info/choices/ nebo na webových stránkách v EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

5. Integrace služeb a obsahu třetích stran

V této online nabídce je pravidelně zahrnut obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapy z Mapbox, kanály RSS nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatel-třetí strana“) evidují IP adresu uživatelů. Bez IP adresy by totiž nemohli posílat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nutná pro prezentaci tohoto obsahu. Zahrnujeme pouze obsah od poskytovatelů-třetích stran, kteří na své straně zajišťují bezpečné zpracování svých údajů.

6. Používání služby Google Analytics

Webové stránky využívají Google Analytis, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Tato služba využívá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a umožňuje analýzu toho, jak dané webové stránky využíváte. Informace vytvořené soubory cookies o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k tomu, aby vaše používání webových stránek vyhodnotila a mohla následně sestavovat zprávy o aktivitách na stránkách pro provozovatele daných webových stránek a poskytovat služby spojené s používáním internetu vůči provozovateli webových stránek. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto osobní údaje jménem společnosti Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google.

V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však Google IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší celá IP adresa, kde se krátí. Anonymizace na těchto webových stránkách je aktivní. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k tomu, aby používání webových stránek uživatelem vyhodnotil a mohl následně sestavovat zprávy o aktivitách na stránkách a poskytovat služby spojené s používáním internetu vůči provozovateli webových stránek.

Vaše IP adresa, která je přenášena z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics, není spojována s jinými daty od společnosti Google. Ukládání cookies může uživatel zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Tato nabídka však upozorňuje uživatele na to, že v tomto případě nebudete asi moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho mohou uživatelé zabránit evidenci dat vytvořených pomocí cookies a souvisejících s jejich využíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) u společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnou a nainstalují dostupné prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativně k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních klikněte prosím na tento odkaz a zabráníte tak tomu, aby Google Analytics v budoucnu vstupoval na tyto webové stránky. Ve vašem zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookies odstraníte, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

7. Používání služby Facebook Pixel

Na této webové stránce používáme Facebook pixel od Facebooku, sociální sítě firmy  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Kód implementovaný na této stránce může vyhodnocovat chování návštěvníků, kteří se na tuto stránku dostali přes reklamu na Facebooku.  Toho lze využít ke zlepšení reklamních inzerátů na Facebooku, tato data se na Facebooku podchycují a ukládají. Do podchycených dat nemůžeme nahlížet, jsou využitelná pouze v rámci reklamních inzerátů. Použitím kódu Facebook-pixel se nastaví i Cookies.

Prostřednictvím Facebook-pixelů je návštěva této webové stránky oznámena Facebooku, aby se návštěvníkům na Facebooku objevily vhodné inzeráty.  Jestliže máte facebookový účet a jste přihlášeni, přiřadí se návštěva této webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku.

Vaše nastavení pro reklamní inzeráty můžete změnit na   https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel, pokud jste přihlášeni na Facebook.

Na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ můžete spravovat své preference ohledně online reklamy založené na využívaní internetu. Tam můžete hromadně deaktivovat nebo aktivovat několik poskytovatelů nebo provést nastavení pro jednotlivé poskytovatele.

Více informací k datové směrnici Facebooku naleznete na  https://www.facebook.com/policy.php.

Zdroj: vyhotoveno generátorem ochrany dat firemních webových stránek ve spolupráci s  gartenundblumen.at

8. Zpracování údajů při kontaktu

Při kontaktu se společností Trummer (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem) jsou údaje o uživateli uchovávány za účelem zpracování poptávky, jakož i pro případ následných otázek.

9. Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je založeno na přísných zásadách, které považují ochranu a bezpečnost údajů a práva dotčených osob za nejvyšší statky.

9.1 Zákonnost a transparentnost

Zpracování údajů probíhá v dobré víře v souladu se zákonem. Subjekt údajů bude informován při shromažďování údajů o plánovaném zpracování údajů a o nakládání s nimi. Subjekty údajů jsou tak informovány alespoň o následujících bodech:

*Správce údajů

*Účel zpracování údajů

*Právní základ zpracování

9.2 Účelové omezení

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro konkrétní, jednoznačné a oprávněné účely. Zpracování údajů není prováděno způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

9.3 Minimalizace údajů

Shromažďují a zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou pro uvedené účely naprosto nezbytné. Je-li to možné pro dosažení účelu a snaha je přiměřená, budou zpracovány pouze anonymní údaje.

9.4 Omezení ukládání a vymazání

Osobní údaje jsou vymazány, jakmile účel, pro který byly původně shromážděny, vyprší a zákonné lhůty uchovávání nevylučují vymazání.

Existuje-li v jednotlivých případech oprávněný zájem na uchovávání těchto údajů, budou údaje i nadále uchovávány, dokud bude tento oprávněný zájem existovat.

9.5 Bezpečnost údajů

Osobní údaje podléhají mlčenlivosti o údajích. S údaji je zacházeno důvěrně a jsou chráněny vhodnými organizačními a technickými opatřeními před neoprávněným přístupem, nezákonnou manipulací nebo zveřejněním, jakož i ztrátou a zničením.

9.6 Věcná správnost

Osobní údaje musí být správné, úplné a aktuální. Jsou přijata vhodná opatření k opravě zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů.

10. Povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích

Všichni zaměstnanci společnosti Trummer jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně informováni a školeni o bezpečném zacházení s osobními a jinými kritickými údaji.