Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že vás zaujali naše webové stránky! Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o zacházení s vašimi údaji.

1. Oblast působnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vyjasňuje uživateli způsob, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů společností Trummer Montage & Personal CZ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno , e-mail: team.brno@trummer.eu, Telefon: +420 778 11 22 33 (dále jen „Trummer“) na těchto webových stránkách (dále jen „nabídka”). Společnost Trummer je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů správce údajů.@

2. Uchovávání IP adresy

Při návštěvě našich webových stránek se informace ukládají automaticky na webovém serveru. Mezi ně patří používaný webový prohlížeč, používaný operační systém, informace, z které stránky na náš web přicházíte, IP adresa, čas přístupu a další informace. Tyto údaje jsou z pohledu společnosti Trummer anonymizovány a nelze je bez dalších zdrojů údajů přiřadit ke konkrétním osobám. Společnost Trummer tyto údaje nevyhodnocuje, pokud nedošlo k protiprávnímu využití webových stránek.

3. Ukládání přístupových údajů v protokolových souborech serveru

Společnost Trummer (případně její poskytovatel internetových služeb) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. protokolové soubory serveru). K údajům o přístupu patří:

název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství údajů, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, URL odkazovače (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Společnost Trummer používá protokolové údaje v anonymizované podobě pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Předkladatel nabídky si však vyhrazuje právo protokolové údaje následně zkontrolovat, pokud na základě konkrétních záchytných bodů panuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

4. Používání souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na přístupovém zařízení uživatele (počítač, chytrý telefon atd.) specifické informace týkající se zařízení. Na jedné straně slouží k uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím i uživateli (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně jsou využívány ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů má funkci, která omezuje ukládání cookies nebo mu zcela zabraňuje. Je však třeba upozornit, že použití a zejména snadné používání bez cookies může být omezeno.

Mnoho firemních webových cookies můžete spravovat prostřednictvím webových stránek v USA www.aboutads.info/choices/ nebo na webových stránkách v EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

5. Integrace služeb a obsahu třetích stran

V této online nabídce je pravidelně zahrnut obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapy z Mapbox, kanály RSS nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatel-třetí strana“) evidují IP adresu uživatelů. Bez IP adresy by totiž nemohli posílat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nutná pro prezentaci tohoto obsahu. Zahrnujeme pouze obsah od poskytovatelů-třetích stran, kteří na své straně zajišťují bezpečné zpracování svých údajů.

6. Právo na přístup k osobním údajům, výmaz, odvolání souhlasu

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které o vás byly uloženy. Dále máte právo na opravu nesprávných údajů a na vymazání údajů, které již nejsou potřebné, pokud povinnost uchovávat je nevyplývá z jiných právních předpisů. V těchto případech máte právo na odvolání souhlasu. Máte také právo vznést stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.

7. Používání služby Google Analytics

Webové stránky společnosti Trummer využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Tato služba využívá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak danou webovou stránku využíváte. Informace vytvořené soubory cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie a v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší celá IP adresa a tam se krátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k tomu, aby vaše používání webových stránek vyhodnotil a mohl následně sestavovat zprávy o aktivitách na stránkách a poskytovat služby spojené s používáním internetu vůči provozovateli webových stránek. Dle tvrzení společnosti Google není vaše IP adresa, která je přenášena z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics, spojována s jinými údaji od společnosti Google. Další informace naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

8. Používání služby Facebook Pixel

Webové stránky používají „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo, pokud je uživatel rezidentem EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pomocí Facebook pixelu může Facebook na jedné straně určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook reklama“). Proto používáme Facebook pixel k zobrazování námi umístěných Facebook reklam pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty stanovený na základě navštívených webových stránek), které zprostředkováváme Facebooku (tzv. „vlastní okruhy uživatelů“). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily rušivě. Pomocí Facebook pixelu můžeme dále sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Obecné pokyny k zobrazování Facebook reklamy jsou proto uvedeny v zásadách používání údajů společnosti Facebook. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování jsou k dispozici v nápovědě společnosti Facebook. Používání Facebook pixelu a ukládání „konverzních souborů cookie“ vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 

Uživatel může vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí Facebook pixelu a proti použití jeho údajů k zobrazování Facebook reklamy. Pokud si chce nastavit, které typy reklam se mu budou v rámci Facebooku zobrazovat, může přejít na stránku vytvořenou společností Facebook a postupovat podle pokynů v nastavení reklamy založené na používání.  Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače či mobilní zařízení. Uživatel může dále vznést námitku proti používání souborů cookie, které slouží k měření dosahu a k reklamním účelům, prostřednictvím deaktivační stránky síťové reklamní iniciativy (Network Advertising Initiative) a také prostřednictvím amerických webových stránek aboutads.info nebo evropských webových stránek youronlinechoices.com.

9. Google reCAPTCHA

Používáním reCAPTCHA jsou společnosti Google předávány údaje, které Google používá ke stanovení, zda je návštěvník člověk, nebo (spam)bot. Informace o tom, jaké údaje společnost Google shromažďuje a k čemu je používá, najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Podmínky používání služeb a produktů Google si můžete přečíst na adrese https://policies.google.com/terms?hl=cs.

10. Facebook plugin 

Facebook plugin patří společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Když navštívíte tyto webové stránky, naváže se prostřednictvím pluginu spojení se servery společnosti Facebook. Facebook tak získá vaši IP adresu a informaci o tom, že jste navštívili tyto webové stránky. Pokud jste v okamžiku kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým facebookovým profilem. Facebook pak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Další informace najdete na adrese http://developers.facebook.com/docs/plugins

11. YouTube plugin 

YouTube je součástí společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, Ca 94043 USA. Když kliknete na vložené video na těchto webových stránkách, je vaše IP adresa předána YouTube. Pokud jste v danou chvíli přihlášeni ke službě YouTube, budou k vašemu uživatelskému účtu přiřazeny i tyto informace. Další informace najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz viz. 

12. Instagram plugin 

Instagram plugin je součástí společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. Instagram tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Další informace najdete na adrese http://instagram.com/about/legal/privacy/

13. Google+ plugin 

Google+ je součástí společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, Ca 94043 USA. Když navštívíte tyto webové stránky, naváže se prostřednictvím pluginu spojení se servery společnosti Google. Společnost Google přenáší obsah tlačítka „+1“ do vašeho prohlížeče. Pokud jste v danou chvíli přihlášeni ke svému účtu Google+, společnost Google obdrží vaši IP adresu a informaci, že jste navštívili tyto webové stránky. Další informace najdete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

14. MapBox

(1) Používáme MapBox API, službu společnosti MapBox Inc (adresa: 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA), dále jen „MapBox“. MapBox používáme k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání MapBoxu shromažďuje tato služba také údaje o používání mapových funkcí návštěvníky, zpracovává je a používá.

(2) Osvědčením podle štítu mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů („EU-US Privacy Shield“) MapBox zaručuje, že jsou požadavky EU na ochranu údajů dodržovány i při zpracování údajů v USA. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

(3) Při vyvolání některé z našich internetových stránek, do které je zakomponována služba MapBox, uloží MapBox prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Informace o vašem využívání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou tímto přenášeny na server společnosti MapBox v USA, kde se ukládají. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zobrazení webových stránek nebo k zajištění funkčnosti služby MapBox. MapBox může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsou tyto informace zpracovávány třetími stranami na základě pověření společnosti MapBox.

(4) „Podmínky poskytování služeb“, které MapBox uvádí na adrese https://www.mapbox.com/tos/#maps, obsahují další informace o používání služby MapBox a o údajích, které získává.

(5) Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti o tom najdete výše v bodě „Soubory cookie“. V takovém případě však již nebude možné službu MapBox prostřednictvím našich webových stránek používat.

(6) MapBox navíc nabízí na adrese https://www.mapbox.com/privacy/ další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i informace o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí.

15. Twitter plugin

S našimi webovými stránkami jsou spojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, spojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Při tom jsou na Twitter též přenášena data.

Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Twitter. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter k ochraně osobních údajů.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu.

16. Zpracování údajů při kontaktu

Při kontaktu se společností Trummer (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem) jsou údaje o uživateli uchovávány za účelem zpracování poptávky, jakož i pro případ následných otázek.

17. Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je založeno na přísných zásadách, které považují ochranu a bezpečnost údajů a práva dotčených osob za nejvyšší statky.

17.1 Zákonnost a transparentnost

Zpracování údajů probíhá v dobré víře v souladu se zákonem. Subjekt údajů bude informován při shromažďování údajů o plánovaném zpracování údajů a o nakládání s nimi. Subjekty údajů jsou tak informovány alespoň o následujících bodech:

*Správce údajů

*Účel zpracování údajů

*Právní základ zpracování

17.2 Účelové omezení

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro konkrétní, jednoznačné a oprávněné účely. Zpracování údajů není prováděno způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

17.3 Minimalizace údajů

Shromažďují a zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou pro uvedené účely naprosto nezbytné. Je-li to možné pro dosažení účelu a snaha je přiměřená, budou zpracovány pouze anonymní údaje.

17.4 Omezení ukládání a vymazání

Osobní údaje jsou vymazány, jakmile účel, pro který byly původně shromážděny, vyprší a zákonné lhůty uchovávání nevylučují vymazání.

Existuje-li v jednotlivých případech oprávněný zájem na uchovávání těchto údajů, budou údaje i nadále uchovávány, dokud bude tento oprávněný zájem existovat.

17.5 Bezpečnost údajů

Osobní údaje podléhají mlčenlivosti o údajích. S údaji je zacházeno důvěrně a jsou chráněny vhodnými organizačními a technickými opatřeními před neoprávněným přístupem, nezákonnou manipulací nebo zveřejněním, jakož i ztrátou a zničením.

17.6 Věcná správnost

Osobní údaje musí být správné, úplné a aktuální. Jsou přijata vhodná opatření k opravě zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů.

18. Povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích

Všichni zaměstnanci společnosti Trummer jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně informováni a školeni o bezpečném zacházení s osobními a jinými kritickými údaji.

Kontaktujte nás!

země
Vyplňte všechna pole a pokračujte!
award

Ocenění kvality pro nejlepšího rakouského zaměstnavatele

Najít práci rychle a snadno

Najděte si tu správnou práci s naším novým konfigurátorem práce snů!

Vaše vysněná práce!

Práce v německy mluvících zemích:
Pro pokračování vyplňte svou zemi a odvětví!