Tiráž

Informační povinnost:

Název společnosti

Trummer Montage & Personal CZ s.r.o.

Sídlo

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Kontakt

Telefon: +420 778 11 22 33
E-Mail: office@trummer.eu

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo

227 92 783

Zastoupená

Rudolf Trummer, Jednatel

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah byl vytvořen s maximální pečlivostí a je monitorován. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou záruku. 

Pokud jsou na této internetové stránce používány výrazy vztahující se k osobám, jsou tím míněny ženy i muži. 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme převzít za tento cizí obsah žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek nese odpovědnost vždy příslušný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stránek byla v okamžiku vložení odkazu provedena kontrola na eventuální porušení práva. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vložení odkazu nalezen. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního podnětu týkajícího se porušení práva myslitelná. Jestliže se dozvíme o takovém porušení práva, tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená provozovatelem na těchto stránkách podléhají rakouskému autorskému právu. Množení, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zhodnocování mimo rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zpracovatele. Downloady a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nevytvořil provozovatel, jsou zohledňována autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob je především jako takový označován. Pokud byste přesto zjistili porušení autorských práv, žádáme o příslušné upozornění. Jestliže se dozvíme o porušení práva, příslušný obsah neprodleně odstraníme. 

Práva k obrázkům

Internacionalita obrázků: istockphoto, Fotolia a Shutterstock. Všechna ostatní práva k obrázkům náleží společnosti Trummer Montage & Personal GmbH. Veškeré značky, loga a obrázky produktů jsou majetkem příslušných výrobců.

Ochrana osobních údajů

Používání naší internetové stránky je možné zpravidla bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách získávány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak pokud možno vždy na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci pomocí e-mailů) může vykazovat bezpečnostní mezery. Soustavná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Tímto výslovně protestujeme proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážní povinnosti třetími osobami k zasílání reklamy, která nebyla výslovně vyžádána. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamy. 

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. “cookies”, textové soubory ukládané na Váš počítač, které umožňující analýzu, jak internetovou stránku používáte. Informace o používání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy), které cookie vytváří, se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti. Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání internetové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu. Google tyto informace předá eventuálně třetím osobám, pokud je to předepsané zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google v žádném případě neuvede Vaši IP adresu ve spojení s jinými daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že možná nebudete schopni využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek vyslovujete svůj souhlas se zpracováním údajů, která o Vás byla získána, společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.