Vize - mise - hodnoty

Naše vize

Stanovujeme standardy v námi definovaných cílech a na cílových trzích. Díky kvalitním personálním řešením na míru uvolňujeme našim zákazníkům ruce v personálních otázkách a poskytujeme jim konkurenční výhodu. Zprostředkováváme kvalifikované pracovníky, abychom zajistili dlouhodobá partnerství. Pro zvýšení efektivity našich zákazníků přitom zaručujeme vstřícnost, servis a pružnost v případě nedostatku pracovníků. Odpovědnou a sociální péčí o pracovníky zajišťujeme dlouhodobou práci v moderním perspektivním podniku.

Naše mise

Pomocí účinného a dynamického systému managementu, kterého se všichni aktivně účastní, chceme vlastní služby neustále prověřovat a zlepšovat. Dodržováním a realizováním těchto společně dohodnutých cílů a zásad posilujeme rozhodujícím způsobem smysl našeho podnikatelského jednání.

Naše hodnoty

Pro zvyšování výkonnosti našeho podniku se zavazujeme k respektu a k dodržování dohod. Naši poradci pečující o pracovníky a zákazníky jsou aktivním článkem, organizátorem a koordinátorem mezi pracovníky a zákazníky. Neustálou komunikací a přístupem zaměřeným na nalezení řešení zajišťujeme optimální spolupráci ve prospěch zákazníků a pracovníků. Klademe důraz na včasné a řádné plnění zákonných a úředních povinností. Hospodárnost a přiměřenost našich služeb zajišťujeme co nejlepší adaptací na situaci a očekávání našich zákazníků.

 

 

Máme vaši pracovní sílu!

  FAQ

  Náš podnik pracuje v oblasti poskytování agenturních pracovníků již více než 25 let a díky rozsáhlému know-how a rozvinuté síti Vám umožní nalézt atraktivní pracovní místo. Podporu obdržíte přímo od svého personálního poradce, který bude udržovat kontakt s Vámi a se zákazníkem.
  Doba nasazení u našich zákazníků může trvat od několika dnů do několika let, závisí to na situaci v zakázkách a na momentální potřebě zákazníka. Většinou se však jedná o dlouhodobé nasazení. Po ukončení nasazení se Váš personální poradce samozřejmě bude snažit uplatnit Vás u jiného zákazníka.
  Je-li zákazník s Vaším výkonem spokojen, je možné i zaměstnání na pevný pracovní úvazek přímo u něj.
  Nemáte žádné nevýhody. Jediný rozdíl k tradičnímu pracovnímu vztahu spočívá v tom, že práci nevykonáváte v našich prostorách, ale v prostorách zákazníka.
  Pojem dočasná práce pouze vyjadřuje to, že je agenturní pracovník přenecháván do podniku zákazníka na určitou dobu. V rámci přenechávání pracovních sil je sice možné i zaměstnání na částečný pracovní úvazek, zpravidla se však jedná o místa s plným pracovním úvazkem.

  Downloads