Polityka prywatności

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy dokładnie o sposobie przetwarzania danych.

1. Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikom sposób, zakres i cel pobierania oraz stosowania danych osobowych przez firmę Trummer Personalservice Opole Sp.z.o o,
ul. W. Reymonta 30, 45072 Opole , e-mail: team.opole@trummer.eu, telefon: +48 (0)77 440 28 03 (zwaną dalej „Trummer“) na niniejszej stronie internetowej (zwanej dalej „Oferta”). Zgodnie z ustawą o ochronie danych Trummer jest podmiotem odpowiedzialnym za ochronę Państwa danych.

.opole@trummer.eu, telefon: +48 (0)77 440 28 03 (zwaną dalej „Trummer“) na niniejszej stronie internetowej (zwanej dalej „Oferta”). Zgodnie z ustawą o ochronie danych Trummer jest podmiotem odpowiedzialnym za ochronę Państwa danych.

2. Zapisywanie adresu IP

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zapisywane są informacje na serwerze WWW. Informacje te obejmują dane o używanej przeglądarce, stosowany system operacyjny, stronę, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, adres IP, godzinę dostępu i inne informacje. Te dane są anonimowe z punktu widzenia firmy Trummer i nie mogą być przypisane do konkretnych osób bez dalszych źródeł danych. Trummer nie oceni tych danych, jeśli strona internetowa nie zostanie wykorzystana w nielegalny sposób.

3. Zapisywanie danych dostępu w plikach rejestru serwera

Firma Trummer (lub jej dostawca usług internetowych) gromadzi dane o każdym dostępie do Oferty (tzw. pliki rejestru serwera). Do danych dostępu należą:

nazwa wyświetlanej strony, plik, godzina i data wyświetlenia, ilość transmitowanych danych, komunikat o prawidłowym wyświetleniu, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL strony przekierowującej (wcześniej odwiedzonej strony), adres IP i dostawca usług wysyłający żądanie.

Trummer wykorzystuje dane rejestrów w formie anonimowej wyłącznie do oceny statystycznej w celu prowadzenia działalności, zachowania bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Jednak dostawca zastrzega sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych rejestrów, jeśli na podstawie konkretnych wskazówek istnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystania niezgodnego z prawem.

4. Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniami dostępu użytkowników (komputerach, smartfonach itp.). Z jednej strony mają na celu zapewnienie łatwości obsługi stron internetowych, ułatwiając użytkownikom korzystanie ze strony (np. zapisywanie danych logowania). Z drugiej strony są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz do ich analizy w celu poprawy Oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek ma opcję, za pomocą której można ograniczyć lub całkowicie zapobiec zapisywaniu plików cookie. Poza tym informujemy, że korzystanie, a szczególnie wygoda korzystania ze strony mogą zostać ograniczone bez plików cookie.

Można zarządzać wieloma plikami cookie reklam online stosowanymi przez firmy za pomocą amerykańskiej strony www.aboutads.info/choices/ lub witryny UE www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

5. Integracja usług i treści podmiotów trzecich

Do niniejszej oferty online regularnie dołączane są treści podmiotów trzecich, np. filmiki z YouTube, mapy z Mapbox, wątki RSS lub grafiki z innych stron. Zakłada to zawsze, że usługodawca tych treści (zwany dalej „DostawcąZewnętrznym”) pobiera adres IP użytkownika. A to dlatego, że bez adresu IP nie byłoby możliwe wysłanie treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest dlatego niezbędny do wyświetlania tych treści. Oferujemy treści Dostawców Zewnętrznych, którzy gwarantują ze swojej strony bezpieczne postępowanie z danymi.

6. Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie“, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej przez użytkownika wygenerowane przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz do świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie adres IP użytkownika zostanie najpierw skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA zostanie przeniesiony cały adres IP i tam skrócony. Anonimizacja IP jest włączona na niniejszej stronie internetowej. W imieniu operatora niniejszej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkowników ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatora strony.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Jednak niniejsza Oferta informuje użytkownika, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej będą całkowicie dostępne. Użytkownicy mogą również uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych należy kliknąć na ten link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics gromadzenia danych na tej stronie. Wówczas na urządzeniu użytkownika zostanie zapisany plik cookie rezygnacji. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte, należy ponownie kliknąć na ten link.

7. Zastosowanie Facebook Pixel

Na stronie internetowej są używane Facebook Piksel Facebooka, jest to sieć mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd.  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kod zaimplementowany na stronie może analizować zachowanie odwiedzających, którzy trafili na tę stronę internetową przez reklamę Facebooka. Może to zostać użyte do polepszenia ogłoszeń reklamowych Facebooka a dane zostają uchwycone i zapisane przez Facebook. Uchwycone dane nie są dla nas widoczne, tylko są wykorzystane w ramach połączeń ogłoszeń reklamowych.

Przez zastosowanie kodów Facebook Piksel są używane również pliki cookies.

Przez użytkowanie Facebook Piksel każda wizyta tej strony internetowejzostaje przekazana Facebook, po to aby użytkownicy mogli łatwiej zobaczyć odpowiednie reklamy. Jeśli użytkownicy posiadają konto na Facebook i są zameldowani, wizyta strony zostaie przypisana do ich konta.

Jak Facebook Piksel zostaje wykorzystywane do kampanii reklamowych, można się dowiedzieć  tutaj:https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Można zmienić swoje ustawienia dotyczące ogłoszeń reklamowych, tutaj:  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ Tutaj można sprawdzić swoje preferencje dotyczące zarządzania reklam. Na tej stronie można wiele usługodawców deaktywować jak i aktywować  bądź ustawienia dotyczące jednego usługodawcy przedsiębrać.

Więcej informacji o polityce danych Facebooka, tutaj:https://www.facebook.com/policy.php.

Źródło:  Sporządzone z ochroną danych osobowych generatora z firmenwebseiten.at ze współpracą z gartenundblumen.at

8. Przetwarzanie danych podczas nawiązywania kontaktu

Podczas nawiązywania kontaktu z firmą Trummer (na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila) zapisywane są dane użytkownika w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadach, że ochrona i bezpieczeństwo danych oraz prawa osób, której dane dotyczą stanowią najwyższą wartość.

9.1 Legalność i przejrzystość

Dane są przetwarzane legalnie i w dobrej wierze. Osoba, której dane dotyczą podczas gromadzenia danych jest informowana o planowanym przetwarzaniu oraz postępowaniu z danymi. Osoby, których dane dotyczą, są więc informowane o następujących punktach:

*osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

*cel przetwarzania danych

*podstawy prawne przetwarzania danych

9.2 Przeznaczenie

Dane są gromadzone i przetwarzane w określonych, jednoznacznych i legalnych celach. Dane nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

9.3 Minimalizacja danych

Pobierane i przetwarzane są wyłącznie takie dane, które są koniecznie potrzebne do podanych celów. Jeśli jest to możliwe do osiągnięcia celu, a nakład pracy jest uzasadniony, przetwarzane są tylko anonimowe dane.

9.4 Ograniczenie zapisywania i usunięcie

Dane osobowe są usuwane, gdy upłynie ważność celu, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone, a ustawowe okresy przechowywania nie wykluczają usunięcia.

Jeśli w poszczególnym przypadku istnieją interesy podlegające ochronie związane z przechowywaniem tych danych, będą one przechowywane do momentu, aż interes podlegający ochronie przestanie istnieć.

9.5 Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe objęte są tajemnicą danych. Dane będą traktowane poufnie i będą chronione za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych przed nieautoryzowanym dostępem, bezprawną manipulacją lub ujawnieniem, a także utratą i zniszczeniem.

9.6 Dokładność i prawdziwość

Należy zapewnić dokładność, kompletność i aktualność danych osobowych. Podjęte zostaną odpowiednie działania, aby skorygować nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne dane.

10. Obowiązek zachowania tajemnicy danych

Wszyscy pracownicy firmy Trummer są na podstawie umowy zobowiązani do zachowania tajemnicy i są regularnie informowani oraz szkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi i innymi krytycznymi danymi.