Spájame ľudí

Trummer Personalservice je rodinná spoločnosť so svojimi profesionálmi v Európe a na celom svete od roku 1987. Od samého začiatku bol pocit zodpovednosti, spoľahlivosti a čestnosti hodnotami našej podnikovej kultúry.

Od človeka k človeku už od roku 1987

PRIHLÁSIŤ SA ONLINE TERAZ

Kontakt

Česká pobočka

+420 778 11 22 33

team.brno@trummer.eu
Všetky pobočky

Tešíme sa na Váš kontakt!

    Týmto potvrdzujem, že som si prečítal (-a) vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Získal som podrobné informácie o právach ako dotknutej osoby v zmysle GDPR, ich uplatňovaní a ustanoveniach o ochrane údajov vo vyhlásení o ochrane údajov. Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som preposlal spoločnosti TRUMMER za účelom spracovania kontaktu alebo žiadosti.

    Trummer angažovanosť