Prostredníctvom svojich expertov vám na vaše projekty ponúkame podporu šitú na mieru.

Ako kompetentný a spoľahlivý partner vám spoločnosť Trummer Experts prostredníctvom svojich odborníkov pomôže naprieč celým hodnotovým reťazcom priamo v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku.

Trvalá udržateľnosť

Vďaka svojmu dlhoročnému know-how ponúkame svojim zákazníkom transparentné procesy náboru zamestnancov. Vysoký štandard osobného úsilia a uvedomovanie si férového prístupu tvoria základ našej sféry činnosti v rámci trvalo udržateľného vzťahu so všetkými našimi partnermi.

Podpora projektov

Prostredníctvom svojich expertov vám na vaše projekty ponúkame podporu šitú na mieru. Váš úspech je naše poslanie a podľa toho posudzujeme vlastné výkony.

Úspech

Úspech pre nás znamená spoločné riešenie a zvládanie výziev. Považujeme sa preto za dôveryhodného partnera svojich zákazníkov, svojich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Úspech pre nás znamená pochopenie potrieb a cieľov našich partnerov. Presvečte sa o tom sami!

Experti

Vďaka medzinárodnému prepojeniu v rámci skupiny Trummer môžeme jednoducho podľa vášho profilu požiadaviek využívať odborníkov z Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska a sprostredkovať ich na jednotlivé projekty.

Spoločnosť Trummer Experts poskytuje svojim zákazníkom expertov/expertky v nasledujúcich odvetviach:

Automobilový priemysel

Elektrotechnika

Strojárstvo

Stavebné inžinierstvo

Výroba technických zariadení

Chemický a farmaceutický priemysel

Informačné technológie

Letecké a vesmírne technológie

Medicínska technika

Kancelárie a administratíva

Riadiaci personál

Nenašli ste vhodné miesto?

V takom prípade nám pošlite z vlastnej iniciatívy svoju výstižnú žiadosť.