Zásady  ochrany osobných údajov

Vážime si váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie  vás budeme podrobne informovať o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

1. Rozsah pôsobnosti

Toto vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje typ, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov spoločnosťou Trummer Montage & Personal CZ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno , e-mail: team.brno@trummer.eu, Telefon: +420 778 11 22 33  (ďalej len Trummer) na tejto webovej stránke (ďalej len „Ponuka“).  Spoločnosť Trummer zodpovedá za vaše údaje podľa zákona o ochrane údajov.

2. Uloženie IP adresy

Keď navštívite našu webovú stránku, informácie sa automaticky uložia na webový server. Patria sem použitý prehliadač, použitý operačný systém, ktorá stránka vás priviedla na náš web, adresa IP, čas prístupu a ďalšie informácie. Z  pohľadu spoločnosti Trummer, sú tieto dáta pseudonymizované a nemôžu byť priradené k žiadnej konkrétnej osobe bez ďalších dátových zdrojov. Spoločnosť Trummer nevyhodnocuje tieto údaje, pokiaľ nedôjde k nezákonnému použitiu webovej stránky.

3.Uloženie prístupových údajov do protokolových súborov servera

Spoločnosť Trummer (prípadne jeho poskytovateľ webového priestoru) zhromažďuje údaje o každom prístupe k ponuke (takzvané protokolové súbory servera). Medzi prístupové údaje patria:

Názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, adresa URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka), adresa IP a dožadujúci poskytovateľ.

Spoločnosť Trummer používa protokolové súbory pseudonymizované iba na štatistické vyhodnotenie

za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať údaje z protokolových súborov, ak na základe konkrétnych indikácií existuje oprávnené podozrenie z nezákonného použitia.

4. Používanie  súborov Cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať do prístupového zariadenia používateľa (počítač, smartphone atď.) konkrétne informácie týkajúce sa zariadenia. Na jednej strane slúžia užívateľskej prívetivosti webových stránok, a tým aj používateľom (napr. Ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane sa používajú na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní webových stránok a na ich analýzu s cieľom vylepšiť ponuku. Používatelia môžu ovplyvňovať používanie súborov cookie. Väčšina prehľadávačov má možnosť, pomocou ktorej je možné obmedziť alebo úplne zabrániť ukladaniu súborov cookie.  Je však potrebné poznamenať, že použitie a najmä jednoduchosť použitia sú bez cookies obmedzené.

Mnoho online reklamných súborov cookie od spoločností môžete spravovať prostredníctvom webovej stránky USA www.aboutads.info/choices/ alebo webovej stránky EÚ www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

5. Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

Do tejto online ponuky je pravidelne integrovaný obsah tretích strán, ako sú videá z YouTube, mapy z Mapbox, RSS kanály alebo grafika z iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“)vnímajú IP adresu používateľa.

Pretože bez adresy IP by ste nemohli odoslať obsah do prehľadávača príslušného používateľa.

Na zobrazenie tohto obsahu je preto potrebná adresa IP. Zahŕňame iba obsah od poskytovateľov tretích strán, ktorí sami zaručujú bezpečné zaobchádzanie s vašími údajmi.

6. Právo na informácie, vymazanie, odvolanie

Máte právo na prístup k všetkým osobným údajom, ktoré boli o vás uložené. Takisto máte právo na opravu nesprávnych údajov, ako aj vymazanie nepotrebných údajov, ak na základe iných právnych nariadení nevyplýva povinnosť ich uchovávania. V takýchto prípadoch máte právo na odvolanie. Máte právo aj na podávanie sťažnosti na príslušnom dozornom orgáne.

7. Používanie služby Google Analytics

Internetová stránka spoločnosti Trummer používa nástroj Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. („Google“) slúžiacu na analýzu webových stránok. Nástroj Google Analytics využíva tzv. súbory „cookie“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú vykonávať analýzu vášho pohybu na webovej stránke. Informácie o vašich návštevách tejto internetovej stránky získané pomocou súborov cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Vašu IP adresu spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie a v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA, kde sa potom skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila vaše návštevy internetovej stránky, zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a aby mohla poskytovať ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. Podľa informácií od spoločnosti Google sa IP adresa získaná v rámci nástroja Google Analytics z vášho prehliadača nebude spájať s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Viac informácií nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Používanie nástroja Facebook pixel

Na webovej stránke sa používa nástroj „Facebook pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. v prípade, že majú používatelia bydlisko v EÚ, tak ju prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pomocou nástroja Facebook pixel môže spoločnosť Facebook zadefinovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook Ads“). V súlade s tým používame nástroj Facebook pixel na to, aby sme reklamu na Facebooku, ktorú sme spustili, zobrazovali len takým používateľom Facebooku, ktorí tiež preukázali záujem o našu online ponuku alebo majú určité vlastnosti (napr. záujem o určité témy alebo výrobky, ktoré určujeme na základe navštívených webových stránok), ktoré sprostredkujeme spoločnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Za pomoci nástroja Facebook pixel by sme chceli takisto zabezpečiť, aby boli naše reklamy na Facebooku zacielené na záujmy používateľov a nepôsobili obťažujúco. Pomocou nástroja Facebook pixel môžeme ďalej sledovať účinnosť reklamy na Facebooku na štatistické a reklamné účely tak, že uvidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „Konverzia“).

Spracúvanie údajov spoločnosťou Facebook sa uskutočňuje v rámci Zásad používania údajov spoločnosti Facebook. V súlade s tým platia všeobecné pokyny na zobrazovanie reklám na Facebooku, v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook. Osobitné informácie a podrobnosti o nástroji Facebook pixel a jeho funkciách nájdete v časti Pomoc na Facebooku. Používanie nástroja Facebook pixel a ukladanie súborov cookie „Súbory cookie konverzie“ sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 

Zaznamenávanie prostredníctvom nástroja Facebook pixel a používanie vašich údajov na zobrazovanie reklamy na Facebooku môže používateľ odvolať. Aby si používateľ mohol nastaviť, aké druhy reklám sa mu budú na Facebooku zobrazovať, môže tento otvoriť stránku pripravenú spoločnosťou Facebook a postupovať na nej podľa pokynov na nastavenie reklamy orientovanej na používateľov.  Nastavenia sa vykonávajú nezávisle od platformy, tzn., že ich prevezmú všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia. Používanie súborov cookie, ktoré slúžia na meranie úspešnosti reklamných kampaní a na reklamné účely, môže používateľ odvolať aj prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatívy sieťovej reklamy a takisto aj prostredníctvom americkej webovej stránky aboutads.info alebo európskej webovej stránky youronlinechoices.com.

9. Google reCAPTCHA

Používaním systému reCAPTCHA sa údaje prenášajú do spoločnosti Google a spoločnosť Google ich využíva na to, aby zistila, či je návštevník človek alebo (spam)bot. To, ktoré údaje zhromažďuje spoločnosť Google a na čo sa tieto údaje používajú, sa dozviete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT. Podmienky používania služieb a výrobkov spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/terms?hl=de-AT.

10. Doplnok Facebook 

Doplnok Facebook patrí spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Keď navštívite túto webovú stránku, vytvorí sa prostredníctvom tohto doplnku spojenie so servermi Facebooku. Facebook tým získa vašu IP adresu a informáciu, že ste túto webovú stránku navštívili. Ak budete v tomto okamihu prihlásený do svojho účtu na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím facebookovým profilom. Facebook potom môže priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Viac informácií nájdete na stránke http://developers.facebook.com/docs/plugins

11. Doplnok YouTube 

YouTube je súčasťou spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043 USA. Keď kliknete na video uložené na tejto webovej stránke, prenesie sa vaša IP adresa na kanál YouTube. Ak budete v tomto okamihu prihlásený do svojho účtu na kanáli YouTube, priradí sa táto informácia aj k vášmu používateľskému účtu. Viac informácií nájdete na stránke www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12. Doplnok Instagram 

Doplnok Instagram je súčasťou spoločnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Keď ste prihlásený do svojho účtu na Instagrame, môžete kliknutím na tlačidlo Instagramu prepojiť obsah našich stránok so svojím instagramovým profilom. Instagram potom môže priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Viac informácií nájdete na stránke http://instagram.com/about/legal/privacy/

13. Doplnok Google+ 

Google+ je súčasťou spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043 USA. Keď navštívite túto webovú stránku, vytvorí sa prostredníctvom tohto doplnku spojenie so servermi spoločnosti Google. Spoločnosť Google prenesie obsah ikony „+1“ na váš prehliadač. Keď budete v tomto okamihu prihlásený do svojho účtu na Google+, získa spoločnosť Google vašu IP adresu a informácie, že ste túto webovú stránku navštívili. Viac informácií nájdete na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

14. MapBox

(1) Používame MapBox API, službu spoločnosti MapBox Inc. (adresa: 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA) ďalej ako „MapBox“. Službu MapBox používame na vizuálne zobrazovanie geografických informácií. Pri používaní služby MapBox nástroj MapBox zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi.

(2) Vďaka certifikácii podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) služba MapBox garantuje, že požiadavky na ochranu údajov EÚ sa dodržiavajú aj pri spracúvaní údajov v USA. Právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizácia funkcií našej internetovej stránky.

(3) Pri otvorení niektorej z našich internetových stránok, v ktorej je integrovaná služba MapBox, uloží služba MapBox do vášho koncového zariadenia prostredníctvom vášho internetového prehliadača súbor cookie. Informácie o vašich návštevách tejto internetovej stránky vrátane vašej IP adresy sa odovzdávajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Tieto údaje sa spracúvajú na účely zobrazovania webovej stránky, resp. na zabezpečenie funkcií služby MapBox. Tieto informácie môže služba MapBox poskytnúť tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon alebo ak tieto informácie spracúvajú tretie strany v mene služby MapBox.

(4) „Terms of Service“ (Podmienky poskytovania služby), ktoré sú poskytované prostredníctvom služby MapBox na stránke https://www.mapbox.com/tos/#maps zahŕňajú ďalšie informácie o využívaní služby MapBox a o údajoch získaných prostredníctvom služby MapBox.

(5) Ak s týmto spracúvaním nesúhlasíte, môžete zamedziť inštalácii súborov cookie pomocou adekvátnych nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií nájdete v kapitole „Súbory cookie“. Využívanie služby MapBox prostredníctvom našej internetovej stránky však v takom prípade nebude možné.

(6) Služba MapBox takisto poskytuje na stránke https://www.mapbox.com/privacy/ viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany svojho súkromia.

15. Doplnok Twitter

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používaním siete Twitter a funkcie „Re-Tweet“ sa webové stránky, ktoré navštívite, prepoja s vaším účtom na Twitteri a budú o nich vedieť iní používatelia. Prenesú sa pritom aj údaje na Twitter.

Upozorňujeme vás na to, že ako poskytovateľ stránok nezískavame informácie o obsahu sprostredkovaných údajov, ani o ich používaní sieťou Twitter. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov siete Twitter.

Svoje nastavenia týkajúce sa ochrany osobných údajov na sieti Twitter môžete zmeniť v nastaveniach svojho účtu.

16. Spracovanie údajov pri kontakte s nami

Pri kontaktovaní spoločnosti Trummer (napríklad pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu) sa údaje o používateľovi ukladajú za účelom spracovania žiadosti a pre prípad, že by nastali následné otázky.

17. Zásady spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je založené na prísnych zásadách, ktoré za najvyššiu hodnotu považujú ochranu a bezpečnosť údajov, ako aj práva dotknutých osôb.

17.1 Zákonnosť a transparentnosť

Spracovanie údajov prebieha zákonným spôsobom, v dobrej viere. Po zozbieraní údajov bude dotknutá osoba informovaná o plánovanom spracovaní a zaobchádzaní s údajmi. Týmto spôsobom sú postihnutí informovaní minimálne o nasledujúcich bodoch:

*Zodpovedný za spracovanie údajov

*Účel spracovania údajov;

*Právny základ spracovania

17.2 Obmedzenie účelu

Údaje sa zhromažďujú a spracúvajú na konkrétne, jasné a legitímne účely. Spracovanie údajov sa neuskutočňuje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.

17.3 Minimalizácia údajov

Zhromažďujú a spracúvajú sa iba tie údaje, ktoré sú na uvedené účely nevyhnutne potrebné.

Ak je možné dosiahnuť účel a úsilie je primerané, budú sa spracúvať iba anonymizované údaje.

17.4 Obmedzenie ukladania a vymazanie

Osobné údaje sa vymažú, akonáhle vyprší účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, a zákonná lehota uchovávania nezabráni ich vymazaniu. Ak existuje v jednotlivých prípadoch oprávnený záujem na uchovávanie týchto údajov, budú údaje aj naďalej uchovávané, kým bude tento oprávnený záujem existovať.

17.5 Bezpečnosť údajov

Osobné údaje podliehajú mlčanlivosti o údajoch. S údajmi sa zaobchádza dôverne a sú chránené vhodnými organizačnými a technickými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, nezákonnej manipulácii alebo zverejneniu, ako aj pred stratou a zničením.

17.6 Vecná správnosť

Osobné údaje musia byť  správne, úplné a aktuálne. Sú prijaté primerané opatrenia na opravu zastaraných, nesprávnych alebo neúplných údajov.

18. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o údajoch

Všetci zamestnanci spoločnosti Trummer sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne informovaní a školení o bezpečnom zaobchádzaní s osobnými a inými kritickými údajmi.