Zásady  ochrany osobných údajov

Vážime si váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie  vás budeme podrobne informovať o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

1. Rozsah pôsobnosti

Toto vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje typ, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov spoločnosťou Trummer Montage & Personal CZ s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno , e-mail: team.brno@trummer.eu, Telefon: +420 778 11 22 33  (ďalej len Trummer) na tejto webovej stránke (ďalej len „Ponuka“).  Spoločnosť Trummer zodpovedá za vaše údaje podľa zákona o ochrane údajov.

2. Uloženie IP adresy

Keď navštívite našu webovú stránku, informácie sa automaticky uložia na webový server. Patria sem použitý prehliadač, použitý operačný systém, ktorá stránka vás priviedla na náš web, adresa IP, čas prístupu a ďalšie informácie. Z  pohľadu spoločnosti Trummer, sú tieto dáta pseudonymizované a nemôžu byť priradené k žiadnej konkrétnej osobe bez ďalších dátových zdrojov. Spoločnosť Trummer nevyhodnocuje tieto údaje, pokiaľ nedôjde k nezákonnému použitiu webovej stránky.

3.Uloženie prístupových údajov do protokolových súborov servera

Spoločnosť Trummer (prípadne jeho poskytovateľ webového priestoru) zhromažďuje údaje o každom prístupe k ponuke (takzvané protokolové súbory servera). Medzi prístupové údaje patria:

Názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, adresa URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka), adresa IP a dožadujúci poskytovateľ.

Spoločnosť Trummer používa protokolové súbory pseudonymizované iba na štatistické vyhodnotenie

za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať údaje z protokolových súborov, ak na základe konkrétnych indikácií existuje oprávnené podozrenie z nezákonného použitia.

4. Používanie  súborov Cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať do prístupového zariadenia používateľa (počítač, smartphone atď.) konkrétne informácie týkajúce sa zariadenia. Na jednej strane slúžia užívateľskej prívetivosti webových stránok, a tým aj používateľom (napr. Ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane sa používajú na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní webových stránok a na ich analýzu s cieľom vylepšiť ponuku. Používatelia môžu ovplyvňovať používanie súborov cookie. Väčšina prehľadávačov má možnosť, pomocou ktorej je možné obmedziť alebo úplne zabrániť ukladaniu súborov cookie.  Je však potrebné poznamenať, že použitie a najmä jednoduchosť použitia sú bez cookies obmedzené.

Mnoho online reklamných súborov cookie od spoločností môžete spravovať prostredníctvom webovej stránky USA www.aboutads.info/choices/ alebo webovej stránky EÚ www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

5. Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

Do tejto online ponuky je pravidelne integrovaný obsah tretích strán, ako sú videá z YouTube, mapy z Mapbox, RSS kanály alebo grafika z iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“)vnímajú IP adresu používateľa.

Pretože bez adresy IP by ste nemohli odoslať obsah do prehľadávača príslušného používateľa.

Na zobrazenie tohto obsahu je preto potrebná adresa IP. Zahŕňame iba obsah od poskytovateľov tretích strán, ktorí sami zaručujú bezpečné zaobchádzanie s vašími údajmi.

6. Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú a ukladajú   na serveroch  spoločnosti Google  v Spojených štátoch. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google.

Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Na tomto webe je aktívna anonymizácia IP. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. 

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením softvéru prehliadača ; Táto ponuka však upozorňuje používateľov na to, že v takom prípade nebudú môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používatelia môžu tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie, ktoré súvisia s ich používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google pomocou zásuvného modulu prehľadávača dostupného pod týmto odkazom – stiahnutie a inštalácia z: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknite na tento odkaz, aby ste zabránili službe Google Analytics v zhromažďovaní údajov na tomto webe v budúcnosti. Vo vašom zariadení bude uložený súbor cookie deaktivácie. Ak odstránite svoje súbory cookie, budete musieť znova kliknúť na tento odkaz.

7. Facebook Pixel

Na tomto webe používame Facebook Pixel od spoločnosti Facebook, siete sociálnych médií prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kód implementovaný na tejto stránke dokáže vyhodnotiť správanie návštevníkov, ktorí prišli na tento web z reklamy na Facebooku. To možno použiť na vylepšenie reklám na Facebooku a tieto údaje Facebook zaznamenáva a ukladá. Zaznamenané údaje nemôžeme prezerať , ale môžu byť použité iba v súvislosti s reklamou.
Použitím kódu Facebook Pixel sa tiež nastavujú cookies.

Použitím Facebook Pixel sa návšteva tohto webu sprostredkuje Facebooku, aby sa návštevníkom Facebooku zobrazili vhodné reklamy. Ak máte účet na Facebooku a ste prihlásení, vaša návšteva tohto webu bude priradená k vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Ako sa Facebook Pixel používa na reklamné kampane, nájdete na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Svoje nastavenie pre reklamy na Facebooku môžete zmeniť na stránke https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, ak ste prihlásení na Facebook. Na stránke http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa online reklamy založenej na vašich záujmoch. Tam môžete deaktivovať alebo aktivovať veľa poskytovateľov naraz alebo vykonať nastavenia pre jednotlivých poskytovateľov.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook nájdete na https://www.facebook.com/policy.php

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov webových stránok spoločnosti v spolupráci s gartenundblumen.at

8. Spracovanie údajov pri kontakte s nami

Pri kontaktovaní spoločnosti Trummer (napríklad pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu) sa údaje o používateľovi ukladajú za účelom spracovania žiadosti a pre prípad, že by nastali následné otázky.

9. Zásady spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je založené na prísnych zásadách, ktoré za najvyššiu hodnotu považujú ochranu a bezpečnosť údajov, ako aj práva dotknutých osôb.

9.1 Zákonnosť a transparentnosť

Spracovanie údajov prebieha zákonným spôsobom, v dobrej viere. Po zozbieraní údajov bude dotknutá osoba informovaná o plánovanom spracovaní a zaobchádzaní s údajmi. Týmto spôsobom sú postihnutí informovaní minimálne o nasledujúcich bodoch:

*Zodpovedný za spracovanie údajov

*Účel spracovania údajov;

*Právny základ spracovania

9.2 Obmedzenie účelu

Údaje sa zhromažďujú a spracúvajú na konkrétne, jasné a legitímne účely. Spracovanie údajov sa neuskutočňuje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.

9.3 Minimalizácia údajov

Zhromažďujú a spracúvajú sa iba tie údaje, ktoré sú na uvedené účely nevyhnutne potrebné.

Ak je možné dosiahnuť účel a úsilie je primerané, budú sa spracúvať iba anonymizované údaje.

9.4 Obmedzenie ukladania a vymazanie

Osobné údaje sa vymažú, akonáhle vyprší účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, a zákonná lehota uchovávania nezabráni ich vymazaniu. Ak existuje v jednotlivých prípadoch oprávnený záujem na uchovávanie týchto údajov, budú údaje aj naďalej uchovávané, kým bude tento oprávnený záujem existovať.

9.5 Bezpečnosť údajov

Osobné údaje podliehajú mlčanlivosti o údajoch. S údajmi sa zaobchádza dôverne a sú chránené vhodnými organizačnými a technickými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, nezákonnej manipulácii alebo zverejneniu, ako aj pred stratou a zničením.

9.6 Vecná správnosť

Osobné údaje musia byť  správne, úplné a aktuálne. Sú prijaté primerané opatrenia na opravu zastaraných, nesprávnych alebo neúplných údajov.

10. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o údajoch

Všetci zamestnanci spoločnosti Trummer sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne informovaní a školení o bezpečnom zaobchádzaní s osobnými a inými kritickými údajmi.

Kontaktujte nás!

krajina
Ak chcete pokračovať, vyplňte všetky polia!
award

Ocenenie kvality za najlepšieho rakúskeho zamestnávateľa

Nájdite prácu rýchlo a nekomplikovane

Nájdite si tú správnu prácu s naším novým konfigurátorom práce snov!

Vaša vysnívaná práca!

Práca v nemecky hovoriacich krajinách:
Ak chcete pokračovať, vyplňte svoju krajinu a odvetvie!