Tiráž

Meno spoločnosti

Trummer Montage & Personal CZ s.r.o.

Sídlo firmy

Příkop 838/6, 602 00 Brno

Kontakt

Telefon: +420 778 11 22 33
E-Mail: office@trummer.eu

Právna forma

s.r.o.

Identifikačné číslo

227 92 783

Zastúpená

Rudolf Trummer,
výkonný riaditeľ

Zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich webových stránok bol vytváraný a sledovaný s maximálnou starostlivosťou.
Nemôžeme však prevziať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.
Pokiaľ sa na tejto webovej stránke používajú osobné výrazy, sú sem rovnako zahrnuté ženy aj muži.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv.
Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú rakúskemu autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame o zodpovedajúce oznámenie.
Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, takýto obsah okamžite odstránime.

Práva na obrázky

Všetky ďalšie práva na obrázky má spoločnosť Trummer Personalservice Group. Všetky značky, logá a obrázky produktov sú majetkom ich príslušných výrobcov.

Ochrana osobných údajov

Naše webové stránky sa dajú zvyčajne použiť bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje (napr. Meno, adresa alebo e-mailová adresa), robí sa to vždy, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Tieto údaje nebudú
poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať medzery v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Týmto výslovne namietame proti využívaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti uviesť tiráž tretími stranami na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne požadované. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch v Spojených štátoch.
Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, vyššie uvedeným spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Facebook Pixel

Na tomto webe používame Facebook Pixel od spoločnosti Facebook, siete sociálnych médií prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kód implementovaný na tejto stránke dokáže vyhodnotiť správanie návštevníkov, ktorí prišli na tento web z reklamy na Facebooku. To možno použiť na vylepšenie reklám na Facebooku a tieto údaje Facebook zaznamenáva a ukladá. Zaznamenané údaje nemôžeme prezerať , ale môžu byť použité iba v súvislosti s reklamou.
Použitím kódu Facebook Pixel sa tiež nastavujú cookies.

Použitím Facebook Pixel sa návšteva tohto webu sprostredkuje Facebooku, aby sa návštevníkom Facebooku zobrazili vhodné reklamy. Ak máte účet na Facebooku a ste prihlásení, vaša návšteva tohto webu bude priradená k vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Ako sa Facebook Pixel používa na reklamné kampane, nájdete na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Svoje nastavenie pre reklamy na Facebooku môžete zmeniť na stránke https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, ak ste prihlásení na Facebook. Na stránke http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa online reklamy založenej na vašich záujmoch. Tam môžete deaktivovať alebo aktivovať veľa poskytovateľov naraz alebo vykonať nastavenia pre jednotlivých poskytovateľov.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook nájdete na https://www.facebook.com/policy.php

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov webových stránok spoločnosti v spolupráci s gartenundblumen.at

Kontaktujte nás!

krajina
Ak chcete pokračovať, vyplňte všetky polia!
award

Ocenenie kvality za najlepšieho rakúskeho zamestnávateľa

Nájdite prácu rýchlo a nekomplikovane

Nájdite si tú správnu prácu s naším novým konfigurátorom práce snov!

Vaša vysnívaná práca!

Práca v nemecky hovoriacich krajinách:
Ak chcete pokračovať, vyplňte svoju krajinu a odvetvie!