Vízia – misia – hodnoty

Naša vízia

Stanovujeme normy v cieľoch a cieľových trhoch, ktoré si sami zadefinujeme. Prostredníctvom na mieru ušitých a vysokokvalitných personálnych riešení kryjeme zákazníkom v personálnych otázkach chrbát a vytvárame im konkurenčnú výhodu. Sprostredkúvame kvalifikovaných zamestnancov/zamestnankyne, aby sme zabezpečili udržateľné partnerstvá. Popritom zaručujeme blízkosť k zákazníkom, služby a flexibilitu v prípade nedostatku ľudských zdrojov s cieľom zvýšiť efektivitu svojich zákazníkov. Vďaka zodpovednej a sociálnej podpore zamestnancov poskytujeme dlhodobé zamestnanie v modernej spoločnosti orientovanej na budúcnosť.

 

Naša misia

Pomocou účinného, dynamického a všetkými uplatňovaného systému riadenia chceme neustále prehodnocovať a zlepšovať vlastnú výkonnosť. Dodržiavanie a realizácia týchto spoločne stanovených cieľov a zásad výraznou mierou posilňuje zmysel našej podnikateľskej činnosti.

 

Naše hodnoty

Na zvyšovanie výkonnosti našej spoločnosti je v našej spoločnosti povinnosťou uznávanie hodnôt a dodržiavanie dohôd. Naši manažéri/manažérky ľudských zdrojov a styku so zákazníkmi sú aktívnym centrom, sú organizátormi a koordinátormi medzi zamestnancami/zamestnankyňami a zákazníkmi. Prostredníctvom neustálej komunikácie a postupov orientovaných na riešenia zaisťujeme optimálnu spoluprácu v zmysle svojich zákazníkov a zamestnancov/zamestnankýň. Kladieme dôraz na včasné a správne dodržiavanie legislatívnych a regulačných požiadaviek. Hospodárnosť a primeranosť svojich služieb zabezpečujeme prostredníctvom čo najlepšieho prispôsobenia sa špecifickej situácii a očakávaniam svojich zákazníkov.

FAQ

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti sprostredkúvania personálu viac ako 30 rokov a vďaka svojmu rozsiahlemu know-how a široko rozvetvenej siete vám umožní nájsť atraktívne a zaujímavé pracovné miesto. Našu podporu pocítite priamo od svojho pracovníka pre ľudské zdroje, ktorý bude s vami a so zamestnávateľom v neustálom kontakte.
Pridelenie u našich zákazníkov môže trvať niekoľko dní až niekoľko rokov. Všetko vždy závisí od situácie týkajúcej sa zákazky a od momentálneho dopytu zákazníka. Vo väčšine prípadov však ide o dlhodobé pridelenie. Po ukončení pridelenia sa bude váš pracovník pre ľudské zdroje samozrejme snažiť prideliť vás k inému zákazníkovi.
Ak bude zákazník s vašou prácou spokojný, je možný aj trvalý pracovný pomer v prevádzke zamestnávateľa.
Nemáte žiadne nevýhody. Jediný rozdiel v porovnaní s bežným pracovným pomerom je ten, že svoju prácu nevykonávate v našich priestoroch, ale v priestoroch zamestnávateľa.
Pojem dočasná agentúrna práca opisuje len to, že zamestnanec pracovnej agentúry bude pridelený do prevádzky zákazníka na určitý čas. V rámci pridelenia pracovníkov je síce možná aj práca na kratší pracovný čas, spravidla však ide o pracovné miesta na plný úväzok.

Downloads

Kontaktujte nás!

krajina
Ak chcete pokračovať, vyplňte všetky polia!
award

Ocenenie kvality za najlepšieho rakúskeho zamestnávateľa

Nájdite prácu rýchlo a nekomplikovane

Nájdite si tú správnu prácu s naším novým konfigurátorom práce snov!

Vaša vysnívaná práca!

Práca v nemecky hovoriacich krajinách:
Ak chcete pokračovať, vyplňte svoju krajinu a odvetvie!