Možno to poznáte:

Hľadáte nový kvalifikovaný personál a lezie vám to už na nervy?

Musíte svoj drahocenný čas tráviť nespočetnými prijímacími pohovormi a vynakladať peniaze na drahé inzeráty?

ÁNO?

V takom prípade tomu bude odteraz koniec – budeme sa snažiť, aby sme zo svojho rozsiahleho portfólia pracovníkov pre vašu spoločnosť vybrali tú správnu osobu, na správnom mieste a v správny čas.

Prevezmeme za vás celú personálnu agendu za pevne vypočítateľné sadzby:

Hľadanie personálu a/alebo výber prostredníctvom assessmentu. Dočasná agentúrna práca na pokrytie špičiek v zákazkách pri nedostatku zamestnancov, počas hlavných sezón alebo na zastúpenie počas dovoleniek a práceneschopnosti.

Profesionálne a presne podľa potrieb

Ako inovatívna a expandujúca spoločnosť zaisťujúca dočasnú agentúrnu prácu máme naše silné stránky vo vývoji profesionálnych a na mieru ušitých personálnych koncepcií pre náročných zákazníkov, počnúc od malých prevádzok, končiac medzinárodnými koncernami.

Odborné kompetencie našich zamestnancov tvoria základný kameň nášho úspechu.

Prostredníctvom vlastnej siete máme k dispozícii rozsiahle portfólio zamestnancov. Aby sme dosiahli vysokú pripravenosť našich zamestnancov na pridelenie, je okrem podpory zákazníkom významným faktorom nášho úspechu aj aktívna a trvalo udržateľná podpora zamestnancov.

Prečo dočasná agentúrna práca

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe. A čas sú peniaze. Preto sa stále viac spoločností koncentruje na svoje kľúčové kompetencie a personálne záležitosti prenecháva na profesionálnych poskytovateľov ľudských zdrojov. Vďaka tomu budete na trhu slobodnejší a silnejší.

Zamerajte sa na svoju hlavnú činnosť a my vám jednoducho a bez zbytočných byrokratických prieťahov poskytneme podporu pri pokrytí špičiek v zákazkách počas hlavných sezón alebo pri preklenutí prípadného nedostatku zamestnancov, ako napríklad na zastúpenie počas práceneschopnosti, dovolenky alebo materskej dovolenky. Prehľadáme svoje rozsiahle portfólio zamestnancov a vyberieme pre vás odborne kompetentných pracovníkov, ktorí budú spĺňať váš profil požiadaviek.

Toto sú vaše výhody:

  • Zameranie sa na hlavnú činnosť
  • Presunutie finančne a časovo náročného hľadania personálu
  • Zvýšenie flexibility pri špičkách v zákazkách a inom nedostatku zamestnancov
  • Rýchle a nekomplikované zníženie personálu v prípade potreby
  • Plánovateľné výdavky
  • Zjednodušenie vašej personálnej agendy
  • Žiadne náklady na dovolenku a práceneschopnosť a takisto žiadne náhrady mzdy za dovolenku

Kontaktujte nás!

krajina
Ak chcete pokračovať, vyplňte všetky polia!
award

Ocenenie kvality za najlepšieho rakúskeho zamestnávateľa

Nájdite prácu rýchlo a nekomplikovane

Nájdite si tú správnu prácu s naším novým konfigurátorom práce snov!

Vaša vysnívaná práca!

Práca v nemecky hovoriacich krajinách:
Ak chcete pokračovať, vyplňte svoju krajinu a odvetvie!