Vizija - Vrednote - Poslanstvo

Naša vizija

Postavljamo standarde za cilje in ciljne trge, ki jih opredeljujemo. S kakovostnimi kadrovskimi rešitvami po meri, razbremenimo svoje stranke pri kadrovskih vprašanjih in omogočamo konkurenčno prednost. Posredujemo usposobljene zaposlene, da bi se ohranila trajna partnerstva. Ob tem zagotavljamo dostopnost do strank, storitve in prilagodljivost v času ozkih grl pri kadrih, za dvig učinkovitosti svojih strank. Z odgovorno in socialno skrbjo za zaposlene zagotavljamo dolgoročno zaposlitev v sodobnem podjetju, usmerjenem v prihodnost.

Naše poslanstvo

Z učinkovitim, dinamičnim in zlasti upoštevanim sistemom upravljanja pri vsakodnevnem delu želimo stalno preverjati in izboljševati lastne zmogljivosti. Upoštevanje in uresničevanje teh ciljev in načel, ki jih začrtamo skupaj, merodajno krepimo smisel svojega poslovnega delovanja.

 

Naše vrednote

Da bi povečali zmogljivosti našega podjetja, sta spoštovanje in upoštevanje dogovorov pri nas obvezni. Naši skrbniki osebja in strank so aktivni posredniki, organizatorji in koordinatorji med sodelavkami/sodelavci in strankami. Z nenehno komunikacijo in postopki, usmerjenimi v rešitve, zagotavljamo optimalno sodelovanje med strankami in sodelavkami/sodelavci. Cenimo pravilno izpolnjevanje zakonskih in vladnih določil v rokih. Gospodarnost in primernost svojih storitev zagotavljamo z najboljšo možno prilagoditvijo na specifično situacijo in pričakovanja naših strank.

Imamo vašo delovno silo!

  FAQ

  Naše podjetje deluje v sektorju posredovanja kadrov že več kot 25 let ter vam na podlagi obsežnega poznavanja in znanja, pa tudi široko razpršene mreže pomaga najti privlačno in zanimivo delovno mesto. Podporo vam nudi neposredno osebni kadrovski skrbnik, ki je v stalnem stiku z vami in delodajalcem.
  Če je stranka zadovoljna z vašim delom, je možna tudi stalna zaposlitev v obratu delodajalca.
  Za vas ni nobenih slabosti. Edina razlika v primerjavi z običajnim delovnim razmerjem je ta, da svojega dela ne opravljate v naših prostorih, temveč v prostorih delodajalca.
  Trajanje zaposlitve pri naših strankah lahko sega od nekaj dni do več let, to je vselej odvisno od položaja dela in trenutnih potreb stranke. Vendar gre v večini primerov za dolgoročno delo. Po končanem delu se vaš osebni skrbnik seveda potrudi, da vam poišče zaposlitev pri drugi stranki.
  Izraz začasno delo opisuje le, da podjetju stranke posodimo delovno silo za določeno obdobje. Seveda je v okviru posredovanja delovne sile možna tudi zaposlitev za polovični delovni čas, vendar gre praviloma za delovna mesta s polnim delovnim časom.

  Downloads